Microsoft Outlook, Seçili Öğe Olmadığından Yazdırılamıyor.
 Tem 15,2021   0 Yorum

Microsoft Outlook kapatın. Windows arama bölümüne "çalıştır" yazın, veya "Windows+R" tuşuna basın.    Karşınıza çıkan ekrana aşağıdaki dosya yolunu yazıp "Tamam" butonuna tıklayın. Dosya Yolu : %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook Açılan pencerede  "Outlook.srs" dosyasının isimi değiştirin.  Şimdi outlook uygulamasını tekrar açtığınızda yazdırabilirsiniz.    

Devamını oku

MS SQL Server'da tabloların boyutunu öğrenin
 Haz 18,2021   0 Yorum

WITH S AS ( SELECT t.Name AS TableName, s.Name AS SchemaName, p.Rows AS RowCounts, (SUM(a.total_pages) * 8) / 1024 AS TotalSpaceKB, SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB, (SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8 AS UnusedSpaceKB FROM sys.tables t INNER JOIN sys.indexes i ON t.object_id = i.object_id INNER JOIN sys.partitions p ON i.object_id = p.object_id AND i.index_id = p.index_id INNER JOIN sys.al[..]

Devamını oku

T-SQL Cursor Örnek - TRIGGER TETİKLETME
 Şub 21,2021   0 Yorum

MS-SQL Server Cursor örneği, bu kodu bir tabloya sonradan trigger yazdıysam ve satırların içinde dolaşıp tetikletmem gerekiyorsa kullanıyorum.  DECLARE @Id BIGINT DECLARE c1 CURSOR LOCAL for SELECT Id FROM [tablo] ORDER By Id OPEN c1 FETCH NEXT FROM c1 INTO @Id WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN UPDATE [tablo] SET Triger = 0 WHERE Id = @Id FETCH NEXT FROM c1 INTO @Id END CLOSE c1 DEALLOCATE c1  

Devamını oku

Devexpress XtraReports XRTable Veri Doldurma Kodu
 Oca 09,2021   0 Yorum

private XRTable CreateXRTableDetail(DataTable dtAra) { XRTable table = new XRTable(); table.BeginInit(); table.LocationFloat = new DevExpress.Utils.PointFloat(0, 5F); table.Borders = BorderSide.All; int tableHeight = 0; int tableWidth = 0; for (int i = -1; i < 4; i++) { XRTableRow row = new XRTableRow(); for (int j = 0; j < dtAra.Columns.Count; j++) { XRTableCell cell = new XRTableCell(); cell.Pa[..]

Devamını oku

Devexpress PivotGridControl Satır Değer Bilgilerini Almak
 Ağu 27,2020   0 Yorum

Aşağıdaki Kodlar pivot griddde satır değerini alıyor. PivotDrillDownDataSource drillDownDataSource = e.CreateDrillDownDataSource(); if (drillDownDataSource != null) { var Id = drillDownDataSource.GetValue(0, "Id"); //İşlemler } Kaynak : https://docs.devexpress.com/WindowsForms/DevExpress.XtraPivotGrid.PivotGridControl.CellDoubleClick

Devamını oku

SQL WITH Kullanımı
 Ağu 27,2020   0 Yorum

Aşağıdaki kod sql with kullanımı ile bir örnek. Bu ara sık kullanmaya başladım. Te burda dursun lazım oluya.. :) WITH S AS (SELECT ...... INNER JOIN .... VB. ) SELECT *, (SELECT Sum(Miktar) FROM table WHERE ....) as Miktar FROM S ORDER BY Alan  

Devamını oku

Devexpress Windows Forms Pivot Table ColumnArea Verileri İsteğe Başlı Alana Göre Sıralama
 Ağu 26,2020   0 Yorum

pivotGridControl1.Fields["BedenAd"].SortBySummaryInfo.Field = pivotGridControl1.Fields["SiraId"];  

Devamını oku

C# Entity Framework Alandan Veri Almak
 Ağu 26,2020   0 Yorum

C# Entity Framework Alandan Veri Almak   using (var db = new DBEntities()) { siparis myObject = db.siparis.FirstOrDefault(); var nameOfProperty = "SiparisKod"; var propertyInfo = myObject.GetType().GetProperty(nameOfProperty); var value = propertyInfo.GetValue(myObject, null); } return;    

Devamını oku