Devexpress XtraReports XRTable Veri Doldurma Kodu
 Oca 09,2021   0 Yorum

private XRTable CreateXRTableDetail(DataTable dtAra) { XRTable table = new XRTable(); table.BeginInit(); table.LocationFloat = new DevExpress.Utils.PointFloat(0, 5F); table.Borders = BorderSide.All; int tableHeight = 0; int tableWidth = 0; for (int i = -1; i < 4; i++) { XRTableRow row = new XRTableRow(); for (int j = 0; j < dtAra.Columns.Count; j++) { XRTableCell cell = new XRTableCell(); cell.Pa[..]

Devamını oku

Devexpress PivotGridControl Satır Değer Bilgilerini Almak
 Ağu 27,2020   0 Yorum

Aşağıdaki Kodlar pivot griddde satır değerini alıyor. PivotDrillDownDataSource drillDownDataSource = e.CreateDrillDownDataSource(); if (drillDownDataSource != null) { var Id = drillDownDataSource.GetValue(0, "Id"); //İşlemler } Kaynak : https://docs.devexpress.com/WindowsForms/DevExpress.XtraPivotGrid.PivotGridControl.CellDoubleClick

Devamını oku

SQL WITH Kullanımı
 Ağu 27,2020   0 Yorum

Aşağıdaki kod sql with kullanımı ile bir örnek. Bu ara sık kullanmaya başladım. Te burda dursun lazım oluya.. :) WITH S AS (SELECT ...... INNER JOIN .... VB. ) SELECT *, (SELECT Sum(Miktar) FROM table WHERE ....) as Miktar FROM S ORDER BY Alan  

Devamını oku

Devexpress Windows Forms Pivot Table ColumnArea Verileri İsteğe Başlı Alana Göre Sıralama
 Ağu 26,2020   0 Yorum

pivotGridControl1.Fields["BedenAd"].SortBySummaryInfo.Field = pivotGridControl1.Fields["SiraId"];  

Devamını oku

C# Entity Framework Alandan Veri Almak
 Ağu 26,2020   0 Yorum

C# Entity Framework Alandan Veri Almak   using (var db = new DBEntities()) { siparis myObject = db.siparis.FirstOrDefault(); var nameOfProperty = "SiparisKod"; var propertyInfo = myObject.GetType().GetProperty(nameOfProperty); var value = propertyInfo.GetValue(myObject, null); } return;    

Devamını oku

Entity Framework Linq Sub Select Örneği
 Ağu 14,2020   0 Yorum

Entity Framework Linq Sub Select Örneği   var Items = from makinekategori in dbContext.makinekategori select new { makinekategori.MakineKategoriId, makinekategori.MakineKategoriAd, Toplam = (Int64?) (from makine in dbContext.makine where makine.MakineKategoriId == makinekategori.MakineKategoriId [..]

Devamını oku

Devexpress Windows Forms GridLookUpEdit EditValue=Null Yapma Özelliği
 Haz 25,2020   0 Yorum

Devexpress Windows Forms GridLookUpEdit  Objesini Null Yapmak için, GridLookUpEdit.Properties.AllowNullInput = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True Özelliği ayaladıktan sonra  CTRL+DEL veya CTRL+0  tuşlarına basarak temizleyebilirsiniz. private void RenkId_ButtonClick(object sender, DevExpress.XtraEditors.Controls.ButtonPressedEventArgs e) { if (e.Button.Kind == DevExpress.XtraEditors.Controls.ButtonPredefines.Clear) { RenkId.EditValue = null; } } private[..]

Devamını oku

Devexpress SpreadsheetControl Çoklu Seçimlerin Değerlerini Almak
 Şub 28,2019   0 Yorum

Seçili hücrelerin değerlerini almak için aşağıdaki kod kullanılabilir.   IList<Range> selRangeList = spreadsheetControl1.Document.Worksheets[0].GetSelectedRanges(); foreach(Range rng in selRangeList) { foreach(Cell cell in rng) { MessageBox.Show("Selected Cell at Row = " + cell.RowIndex.ToString("N0") + ", at Column = " + cell.ColumnIndex.ToString("N0") + ", Value = " + cell.Value.ToString()); }  

Devamını oku