Blog son yazılar

Devexpress XtraGrid Grup Değerini Almak (GetChildRowCount)
Aşağıdaki kod grid üzerinde bir grubun üzerine tıkladığımda grup değerinin altındaki satır değerini alır. int groupRowHandle = gridView1.FocusedRowHandle; int childCo[..]

Devexpress XtraGrid Entity Framework Master Detail Data
Aşağıdaki kodlar ile entity framework kullanarak master detay veriyi gösterebiliriz Aşağıdaki kod veriyi yükler void InitData() { DBEntities DBContext = ne[..]

Devexpress Gridview AllowOnlyOneMasterRowExpanded ne işe yarar.
AllowOnlyOneMasterRowExpanded = True yukarıdaki özellik grid üzerinde bir alt detay açıldığında bir önceki açılan detayı kapatır.

Devexpress LocateByValue ne işe yarar.
int rowHandle = gridView1.LocateByValue("CustomerID", 12345); if(rowHandle != DevExpress.XtraGrid.GridControl.InvalidRowHandle) gridView1.FocusedRowHandle[..]

Panoya Kopyalanan Bir Resmi-Metni Yapıştırmak (Clipboard Paste)
Panoya kopyalanmış bir resmi veya metni forma aktarabiliriz. //Kopyalanan Resmi aktarır IDataObject dObj = Clipboard.GetDataObject(); if (dObj != null && dObj.GetDataPres[..]

Devexpress XtraGrid gridView1.FilterCriteria (Like)
Grid üzerindeki kayıtlarda arama yapmak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz. gridView1.FilterCriteria = CriteriaOperator.Parse("[Name] like '%'+?+'[..]

Devexpress Windows form GridLookupEdit Column değerlerini almak
Aşağıdaki kod ile Devexpress Windows form GridLookupEdit Column değerlerini alabilirsiniz. Tabiki GridLookupEdit  nesnesini datatable ile doldurursanız işe yarayacaktır. DataRow dr[..]

Etiketler

C Sharp CSS Cute Ftp yedek alma Datatable AsEnumerable GridFormatRule GridLookUpEdit arama GridLookUpEdit search gridView1.FilterCriteria Gropup By Html 5 Html required SQL Server yedekleme tarla resimleri ToList Windows 10 Windows 7 Windows 8 XHTML xml XtraGrid XtraGrid Row aktif yazıcı AllowOnlyOneMasterRowExpanded Ardonio Asp.Net post Aspx post html assembly Bilgisayar Bilgisayar ağları Bilgisayar nedir Bilgisayar tarihçesi C# c# mause C# Olaylar C# Sender C# Windows form C# Windows Form Close Button Enabled Clipboard Close Button Enabled ComboBoxEdit Copy Cute Ftp Dataset Datatable DBCC CHECKIDENT Default printer Değirmencik Köyü Devexpres devexpress Devexpress GridLookUpEdit Devexpress XtraGrid Devexpress XtraGrid FormatConditionRuleValue Dupnisa mağarası Edirne Eminönü Entity Framework EntityFramework E-Ticaret ev sinema sistemi kurulumu Fatura Takibi GetFocusedRowCellValue GridControl GridLookUpEdit Hoparlör HTML Html boşluk bırakma Html boşluk bırakma kodu Html komutları Html5 Http Post Identity reset Identity sıfırlamak ISS jQuery jQuery datepicker jquery height jquery nesneler Jquery Validation jquery width Kapat Buton Pasifleştirme Kırklareli Kırkpınar Kullanıcı Hesabı Denetimi Kumbağ Marmara Marmara Adası Marmaray mause mause position MessageBox Microsoft Acces Microsoft Excel Mikro işlemci Ms Sql Ms Sql Server MSSQL MySQL MySQL Auto Increment MySQL Foreign Key MySQL ilişkiler net Security otomatik başlangıç Otomatik Yazı Gönderimi Pano printer list Regedit regex Seo İşlemleri ses sistemi ShowPopup Sipariş Takibi Sirkeci Sql SQL 2014 LocalDB SQL CE SQL Compact 3.5 SQL Compact 4.0 SQL database yedekleme Sql Server SQL Server sistem yöneticisileri Sql Triger SQL Trigger Stopwatch Style Shemes Tarayıcı genişlik Tarayıcı yükseklik Tavuklar Tekirdağ TexBox T-SQL Windows Windows 10 BitLocker Windows 7 Windows 7 BitLocker Windows 7 ISS Windows 8 Windows 8 BitLocker Windows Form Windows form başlangıç Windows Kayıt Defteri Windows Registry işlemleri Windows UAC xtragrid XtraReport XtraReports Yağlı Güreş yazıcı listesi Yazılım Yeni Kapı Yüksek Çözünürlük

Namaz için ezan okunduğunu işitiyormusun? O halde davete icabât et, cemaate gel.

Müslim

KIRKLARELİ
KIRKLARELİ