Blog son yazılar

T-SQL Cursor Örnek - TRIGGER TETİKLETME
MS-SQL Server Cursor örneği, bu kodu bir tabloya sonradan trigger yazdıysam ve satırların içinde dolaşıp tetikletmem gerekiyorsa kullanıyorum.  DECLARE @Id BIGINT DECLA[..]

Devexpress XtraReports XRTable Veri Doldurma Kodu
private XRTable CreateXRTableDetail(DataTable dtAra) { XRTable table = new XRTable(); table.BeginInit(); table.LocationFloat = new DevExpress.Utils.PointFl[..]

Devexpress PivotGridControl Satır Değer Bilgilerini Almak
Aşağıdaki Kodlar pivot griddde satır değerini alıyor. PivotDrillDownDataSource drillDownDataSource = e.CreateDrillDownDataSource(); if (drillDownDataSource != null) { [..]

SQL WITH Kullanımı
Aşağıdaki kod sql with kullanımı ile bir örnek. Bu ara sık kullanmaya başladım. Te burda dursun lazım oluya.. :) WITH S AS (SELECT ...... INNER JOIN .... VB. ) SELECT *, (SELECT Sum(Miktar[..]

Devexpress Windows Forms Pivot Table ColumnArea Verileri İsteğe Başlı Alana Göre Sıralama
pivotGridControl1.Fields["BedenAd"].SortBySummaryInfo.Field = pivotGridControl1.Fields["SiraId"];  

C# Entity Framework Alandan Veri Almak
C# Entity Framework Alandan Veri Almak   using (var db = new DBEntities()) { siparis myObject = db.siparis.FirstOrDefault(); v[..]

Entity Framework Linq Sub Select Örneği
Entity Framework Linq Sub Select Örneği   var Items = from makinekategori in dbContext.makinekategori select new { [..]

Devexpress Windows Forms GridLookUpEdit EditValue=Null Yapma Özelliği
Devexpress Windows Forms GridLookUpEdit  Objesini Null Yapmak için, GridLookUpEdit.Properties.AllowNullInput = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True Özelliği ayaladıktan [..]

Etiketler

C Sharp c# C# Console Application C# Minimize ComboBoxEdit ShowPopup Count CredSSP hatası çözümü gridView1.FilterCriteria Gropup By Html 5 Html required kediler LcalDB v12.0 Linq MSSQL 2014 MSSQL Server Hata Ödev Windows 7 Windows 8 XHTML xml XtraGrid XtraGrid Row .Net 3.5 Inch TFT LC 5+1 kurulumu Adamyo Aspx post html assembly Ayasofya Bilgisayar Bilgisayar ağları Bilgisayar nedir Bilgisayar tarihçesi BitLocker C Sharp C# C# Windows form C# Windows Form Close Button Enabled Clipboard Close Button Enabled ComboBoxEdit Copy Cute Ftp Çamlıca Çamlıca Tepesi Database Default printer Değirmencik Köyü Devexpres devexpress Devexpress GridLookUpEdit Devexpress XtraGrid Devexpress XtraGrid FormatConditionRuleValue Devexpress XtraReport Devexpress XtraReport XRBinding DNS Edirne Eminönü Entity Framework EntityFramework E-Ticaret ev sinema sistemi kurulumu Fatura Takibi GetFocusedRowCellValue GridControl GridLookUpEdit HTML Html boşluk bırakma Html boşluk bırakma kodu Html komutları Html5 Http Post Identity reset Identity sıfırlamak ISS İdentity sıfırlamak jQuery jquery height jquery nesneler Jquery Validation jquery width Kapat Buton Pasifleştirme Kırklareli Kırkpınar Kullanıcı Hesabı Denetimi Kumbağ Left Join Marmara Marmara Adası Marmaray mause mause position MessageBox Microsoft Acces Microsoft Excel Mikro işlemci Ms Sql Ms Sql Server MSSQL MySQL Auto Increment MySQL Foreign Key MySQL ilişkiler net Security otomatik başlangıç Otomatik Yazı Gönderimi Pano printer list Regedit regex ses sistemi ShowPopup Sipariş Takibi Sirkeci Sql SQL 2014 LocalDB SQL CE SQL Compact 3.5 SQL Compact 4.0 SQL database yedekleme Sql Server Sql Triger SQL Trigger Stopwatch Style Shemes Tarayıcı genişlik Tarayıcı yükseklik Tavuklar Tekirdağ TexBox T-SQL Web Post İşlemleri Windows Windows 10 BitLocker Windows 7 Windows 7 BitLocker Windows 7 ISS Windows 8 Windows 8 BitLocker Windows Form Windows UAC xml işlemleri xtragrid XtraReport XtraReports Yağlı Güreş yazıcı listesi Yazılım Yeni Kapı Yüksek Çözünürlük

Kim bir namazı kazaya bırakırsa, sanki onun çoluk çocuğu ve malı mülkü elinden alınmış gibidir.

İbni Hibban

 

KIRKLARELİ
KIRKLARELİ