Blog son yazılar

Devexpress XtraReports XRTable Veri Doldurma Kodu
private XRTable CreateXRTableDetail(DataTable dtAra) { XRTable table = new XRTable(); table.BeginInit(); table.LocationFloat = new DevExpress.Utils.PointFl[..]

Devexpress PivotGridControl Satır Değer Bilgilerini Almak
Aşağıdaki Kodlar pivot griddde satır değerini alıyor. PivotDrillDownDataSource drillDownDataSource = e.CreateDrillDownDataSource(); if (drillDownDataSource != null) { [..]

SQL WITH Kullanımı
Aşağıdaki kod sql with kullanımı ile bir örnek. Bu ara sık kullanmaya başladım. Te burda dursun lazım oluya.. :) WITH S AS (SELECT ...... INNER JOIN .... VB. ) SELECT *, (SELECT Sum(Miktar[..]

Devexpress Windows Forms Pivot Table ColumnArea Verileri İsteğe Başlı Alana Göre Sıralama
pivotGridControl1.Fields["BedenAd"].SortBySummaryInfo.Field = pivotGridControl1.Fields["SiraId"];  

C# Entity Framework Alandan Veri Almak
C# Entity Framework Alandan Veri Almak   using (var db = new DBEntities()) { siparis myObject = db.siparis.FirstOrDefault(); v[..]

Entity Framework Linq Sub Select Örneği
Entity Framework Linq Sub Select Örneği   var Items = from makinekategori in dbContext.makinekategori select new { [..]

Devexpress Windows Forms GridLookUpEdit EditValue=Null Yapma Özelliği
Devexpress Windows Forms GridLookUpEdit  Objesini Null Yapmak için, GridLookUpEdit.Properties.AllowNullInput = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True Özelliği ayaladıktan [..]

Devexpress SpreadsheetControl Çoklu Seçimlerin Değerlerini Almak
Seçili hücrelerin değerlerini almak için aşağıdaki kod kullanılabilir.   IList<Range> selRangeList = spreadsheetControl1.Document.Worksheets[0[..]

Etiketler

C# Minimize ComboBoxEdit ShowPopup Count CredSSP hatası çözümü CSS Cute Ftp yedek alma Datatable AsEnumerable GridFormatRule GridLookUpEdit arama Linq MSSQL 2014 MSSQL Server Hata Ödev Rdp Remote Desktop SQL Server yedekleme tarla resimleri ToList .Net 3.5 Inch TFT LC 5+1 kurulumu Adamyo Adamyo Ödev aktif yazıcı AllowOnlyOneMasterRowExpanded Ardonio Asp.Net post Bilgisayar tarihçesi BitLocker C Sharp C# c# datatable C# Event c# Hız testi c# mause C# Olaylar C# Sender Clipboard Cute Ftp Çamlıca Çamlıca Tepesi Database DataGrid DataGrid Filtre DataRow Dataset Datatable DBCC CHECKIDENT devexpress Devexpress XtraGrid Devexpress XtraGrid FormatConditionRuleValue Devexpress XtraReport Devexpress XtraReport XRBinding DNS DNS Ayarlama Donanım DoubleClick Dropdown Dupnisa Dupnisa mağarası Eminönü Entity Framework Fatura Takibi GetFocusedRowCellValue GridControl GridLookUpEdit gridView1 Group-By HARVARD HDMI HDMI nedir Hoparlör HTML Identity reset Identity sıfırlamak ISS İdentity sıfırlamak İğneada İstanbul Java script Join jQuery jQuery datepicker Kırklareli Kırkpınar Kullanıcı Hesabı Denetimi Kumbağ Left Join Linq LocateByValue Mac Mac Adres Mac adres öğrenme Marmara Microsoft Excel Mikro işlemci Ms Sql Ms Sql Server msconfig MSSQL MSSQL 2005 MSSQL Server MSSQL Server Saving Changes MySQL Pano printer list Regedit regex Registry Reseed Identity Rollback Transaction Saraylar Seo Seo İşlemleri Sql SQL CE SQL Compact 3.5 SQL Compact 4.0 SQL database yedekleme Sql Server SQL Server Backup Sql Server Compact SQL Server Compact Edition Sql Server Kullanıcı Rölleri SQL Server sistem yöneticisileri Tarayıcı yükseklik Tavuklar Tekirdağ TexBox TimeSpan Turnike Uzak Masaüstü Veritabanı Visual Studio VON NEUMAN Windows 8 Windows 8 BitLocker Windows Form Windows form başlangıç Windows Kayıt Defteri Windows Registry işlemleri Windows UAC Windows.old WinForms Wordpress xtragrid Yazılım Yeni Kapı Yüksek Çözünürlük

Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emir ve kötülükten men edersiniz, yahut Allah Teâla siz toplumsal kargaşa (azap) verir. Sonra kurtulmak için Allah'a yalvarırsınız da duanız kabul edilmez.

(Tirmizî ,"Firen,9)

KIRKLARELİ
KIRKLARELİ